คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชนร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

471A1402

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 รวมทั้งลงนามถวายพระพร

ในการนี้ อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน พร้อมคณาจารย์ และพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งให้นักศึกษาและบุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา