คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แสดงความยินดีคณบดี

471A5275

คณะสื่อสารมวลชนขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา