คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชนจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “วัฒนความงามรามคำแหง”

190920-00021

คณบดีคณะสื่อสารมวลชนเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “Rise of Ramkhamhaeng | วัฒนความงามรามคำแหง” ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน ในฐานะประธานในพิธีได้กล่าวถึงความสำคัญของภาพถ่ายว่า ภาพถ่ายนั้นเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า ถึงว่าว่าเวลาจะผ่านไปอีกหลายสิบปี ภาพถ่ายนั้นจะเป็นเป็นเครื่องบันทึกความทรงจำที่ดี โดยเฉพาะในหัวข้อการประกวดในครั้งนี้ คือคำว่า “วัฒนความงามรามคำแหง” ซึ่งภาพที่ส่งเข้าประกวดและที่ได้รางวัล มีหลายภาพที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เป็นอย่างดีในหลากหลายแง่มุม และภาพถ่ายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความงามในมุมมองต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในรั้วมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี และหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงศิลปะการถ่ายภาพและนำเอาสิ่งที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

หลังจากนั้นในช่วงมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 คน ได้อธิบายถึงความหมายและวิธีการถ่ายภาพนั้นด้วย ซึ่งนายกวี สุพัง ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้อธิบายความหมายของรูปว่า “ภาพถ่ายสะท้อนน้ำของตัวผมเองนั้น เพื่อที่ต้องการจะสะท้อนให้เห็นถึงคำว่าโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นพื้นที่ให้กับคนทุกลุ่มเพื่อให้เข้ามาศึกษา หาความรู้ ” ซึ่งนายกวีได้อธิบายการถ่ายภาพดังกล่าวว่าเป็นการถ่ายภาพด้วยการตั้งกล้องไว้ที่พื้นและใช้รีโมทในการกดชัตเตอร์ด้วยตัวของเขาเอง

นอกจากผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 อันดับแล้ว ทางคณะยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ภาพถ่ายได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อแสดงความชื่นชมในความสามารถที่ส่งรูปเข้าประกวดจนถึงรอบสุดท้ายในครั้งนี้ด้วย

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา