คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แจ้งปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาประจำภาคการศึกษา 2/2562

2019-08-20-13-55-39-848500

คณะสื่อสารมวลชนแจ้งปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาที่ปิดและปิดการสอนบางส่วนประจำภาคการศึกษา 2/2562 ตามนี้

กระบวนวิชาที่ปิดภาค 2/2562

 

กระบวนวิชาที่เปิดภาค 2/2562

 

กระบวนวิชาที่เปลี่ยนแปลงเวลา-สถานที่สอนภาค 2/2562

 

รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงผู้บรรยาย

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา