คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรม “เสริมศักยภาพเพื่อความพร้อมในการทำงาน” วันที่ 1

เสริมสร้าง ปี 3 Q1-๒๐๐๑๑๖-04391

คณะสื่อสารมวลชนจัดกิจกรรม “เสริมศักยภาพเพื่อความพร้อมในการทำงาน” ระหว่างวันที่ 14 – 16  มกราคม 2563 ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โดยในช่วงเช้า ผศ.วันดี ชวดนุช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในวันแรกเป็นกิจกรรม “ฝึกการพูดเพื่อการนำเสนองาน” กับ คุณกิ๊ก ศิวิมล พระสุพรรณ พิธีกรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายการล้อมวงข่าว ช่องไทยพีบีเอส และ DJ พี่กบ อินทร บุญยรัตพันธุ์

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมของทางคณะ