คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรม “เสริมศักยภาพเพื่อความพร้อมในการทำงาน” วันที่ 3

สร้างศักยภาพ ปี 3 Q3-๒๐๐๑๑๖-0026

คณะสื่อสารมวลชน จัดโครงการ “เสริมศักยภาพเพื่อความพร้อมในการทำงาน” วันที่ 3 (16 ม.ค. 2563) โดยเป็นการบรรยายและการสาธิต-ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “บุคลิกภาพกับงานอาชีพ” โดยคุณพิมพ์พงษ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา จากบริษัท การบินไทย จำกัด

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา