คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนดูงานสถานีโทรทัศน์ Amarin TV

ดูงานอัมรินทร์-๒๐๐๑๑๗-01691

ผศ.วันดี ชวดนุช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมการจัดรายการข่าว และระบบการทำงานของสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการทำงานของการทำงานด้านสื่อในปัจจุบันที่มีการปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ชมห้องทำงานของสำนักข่าวอีกด้วย

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา