คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลดค่าหน่วยกิตร้อยละ 40 ภาค 1/63 ให้กับนักศึกษา ป.ตรี และนักศึกษาสมัครใหม่

IMGP579411

มหาวิทยาลัยรามคำแหงปรับลดค่าหน่วยกิตลงร้อยละ 40 ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาเก่าและผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยคณะสื่อสารมวลชนเป็น  1 ใน 9 คณะที่มีการปรับลดค่าหน่วยกิตด้วยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระจากวิกฤตไวรัสโควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับทุกฝ่ายในหลายด้านรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นควรมีส่วนช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษา จึงปรับลดค่าหน่วยกิตลง 40% ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษาพรีดีกรี รวมทั้งผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยคณะที่ได้ลดค่าหน่วยกิตร้อยละ 40 ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

ส่วนคณะ/สถาบันที่อยู่ในกำกับฯ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

คณะสื่อสารมวลชน รับสม้ครนักศึกษาใหม่

– ทางอินเตอร์เน็ต www.iregis2.ru.ac.th วันนี้ถึง – 29 มิถุนายน 2563
– ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ – 4 มิถุนายน 2563
– สมัครด้วยตนเอง ที่ ม.รามคำแหง ระหว่างวันที่ 5-8 และ 26-29 มิถุนายน 2563 (ทุกวัน)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8614-24
หรือที่ Facebook

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมของทางคณะ