คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มูลนิธิตั้งเช็กกิม มอบทุนการศึกษาทุน ละ 8,000 บาท สมัครได้เลย

Writing_Competition_poster_2024

มูลนิธิตั้งเช็กกิม มีความประสงค์ที่จะ มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เป็นประจำทุกปี สำหรับปีการศึกษา 2567 เป็นจำนวน ทุน ๆ ละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) เพื่อให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน หากมีผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.nanmee.com โดยนักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เพื่อดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนเบื้องต้น

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา