คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรม RU PLEARN

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

 

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้มารายงานตัวที่ ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน ชั้น 10 อาคารสุโขทัย ภายในวันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา