คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะสื่อสารมวลชน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

20121103163634[1]

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา