คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประชาสัมพันธ์งานปริญญาบัตร รุ่นที่ 46 คณะสื่อสารมวลชน

เปลี่ยนวัน

1) รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่ 46 คณะสื่อสารมวลชน ?‍?

***** เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562, 2/2562 และ S/2562*****

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่ 46 คณะสื่อสารมวลชน

 

รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

นายอัสนี เวศนารัตน์    — ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต —
นายปรมะ จันทร์สิงห์    — ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต —
นางสาวศิริเพ็ญ ได้ด้วยเพียร    — ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต —
นางสาววลียา มหึมา    — ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต —
นายสัญชัย บุญพริก    — ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต —

หมายเหตุ

  1. บัณฑิตที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 หากเกินวันที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และไม่สามารถขอเข้าพิธีพระราชทานฯ ในรุ่นถัดไปได้
  2. นำใบเสร็จชำระเงินไปติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6 เพื่อดำเนินการต่อไป

?????????????????

บัณฑิตที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ดำเนินการดังนี้

2) ไม่มีซ้อมย่อย บัณฑิตสามารถดูคลิปประชาสัมพันธ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 46  ข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และแนะนำการซ้อม จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.รามคำแหง

https://youtu.be/7JUlUTPo7n4 ข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

https://youtu.be/niu6Wz3tIbM แนะนำการซ้อมรัปริญญา

3) ซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ 29  มีนาคม 2565 รอบบ่าย

– รายงานตัวบัณฑิต เวลา 08.00 – 09.00 น. อาคารกงไกรลาศ KLB

– ให้บัณฑิตนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (ตัวจริง) มาแสดงตัวในวันซ้อมใหญ่ (หากไม่นำมา ไม่อนุญาตเข้าพิธีฯ)

4) รับจริง วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 รอบบ่าย

– รายงานตัวบัณฑิต เวลา 08.00 – 09.00 น. อาคารกงไกรลาศ KLB

– ให้บัณฑิตนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (ตัวจริง) มาแสดงตัวในวันรับจริง (หากไม่นำมา ไม่อนุญาตเข้าพิธีฯ)

5) สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ปฏิบัติดังนี้

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

? หมายเหตุ

– กรณีบัณฑิตที่มี ชื่อ-นามสกุล ที่อาจจะสะกดผิด ให้ติดต่อที่คณะสื่อสารมวลชน พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดง

– กรณีบัณฑิตที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เปลี่ยนหลังวันขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ให้แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลแนบมาพร้อมติดต่อที่คณะสื่อสารมวลชน

 

– กรณีเปลี่ยนคํานําหน้านาม, ยศ ให้เขียนใบคำร้อง พร้อมแนบหลักฐาน

คําสั่งการแต่งตั้งยศ  ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน ดาวน์โหลดใบคำร้องทั่วไปที่  ใบคำร้องทั่วไป

– กรณีบัณฑิตที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด ให้ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน        ดาวน์โหลดใบคำร้องทั่วไปที่ ใบคำร้องทั่วไป

(ทุกกรณีดังกล่าวให้ติดต่อคณะสื่อสารมวลชน ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565)

????????????????

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-3108980

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

การแต่งกายบัณฑิต (วันซ้อมใหญ่และวันรับจริง) บัณฑิตชาย/หญิง สวมชุดครุยวิทยฐานะ

(ข้าราชการสวมชุดปกติขาวตามระเบียบฯ)

บัณฑิตชาย

– แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา ใส่สูทสีดำหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย (ห้ามกระดุมโลหะ)

– เสื้อเชิ้ตแขนยาว สีขาว ไม่มีลวดลาย

– กางเกงแบบเรียบสีดำหรือสีกรมท่า ทรงสุภาพ ห้ามขาเดฟ ขาลอย ไม่มีลวดลาย

– ผูกเนคไทลายชะลอมของมหาวิทยาลัย

– รองเท้าหนังสีดำแบบหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ ไม่ใช้หนังแก้ว/หนังกลับ

กรณีมีเชือกผูกรองเท้าต้องเป็นสีดำและผูกให้กระชับ

– ถุงเท้าสีดำหรือสีกรมท่าแบบยาว ไม่มีลวดลาย

– ทรงผมสุภาพ ไม่ทำสีผม หนวดเคราให้โกนให้เรียบร้อย

– ตัดเล็บมือสั้น

– แว่นสายตากรอบและขาแว่นไม่หนา สีดำหรือสีเงินเท่านั้น

 

บัณฑิตหญิง

– แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา เสื้อเชิ้ตมีแขนสีขาว ไม่สวมเสื้อยืด ไม่สวมเสื้อรัดรูป

สวมกระโปรงสีดำ ทรงสุภาพ ความยาวคลุมหัวเข่า (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ)

– ติดกระดุมคอใช้กระดุมโลหะของมหาวิทยาลัย

– คาดเข็มขัดและหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย สีดำ/สีน้ำตาล

– สวมรองเท้าหนังสีดำแบบหุ้มส้น ไม่มีลวดลายหรือโลหะ ความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว

ไม่ใช้หนังแก้ว/หนังกลับ ห้ามใส่ส้นเข็มและส้นตึก

– ใส่ถุงน่องยาวแบบเต็มตัวสีเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย

– ทรงผมสุภาพ ไม่ทำสีผม หากสีผมธรรมชาติมีสีแดงให้ทำเป็นสีดำปกติ

ผมยาวต้องรวมผมให้เรียบร้อย ห้ามถักเปียจนเห็นหนังศรีษะ

– ตัดเล็บมือสั้น ไม่ทำสีเล็บ

บัณฑิตต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งในวันฝึกซ้อมใหญ่และวันรับจริง

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา