คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการ MC ท้าให้ไทย

tt1[1]

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาชีพและวิชาการในการเผยแพร่

ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สังคม

      

      

      

      

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา