คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกสาธารณะ

bb1[1]

 

 

 

 

 

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา