คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก ประจำปี 2557

gj2[1]

(Japan-East Asia Network of Exchange for students,and Youths: Jenesys 2.0)

ระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา