คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี

DSC_0129[1]

เรื่อง เทคนิคการจัดรายการวิทยุชุมชนให้โดนใจผู้ฟัง

Downlond เอกสารการอบรม

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา