คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริษัทเน็กสเตปประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

32385090_1861087973913257_6327866379093409792_n

บริษัทเน็กสเตปประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 3-4 ผู้สนใจติดต่อเขียนใบสมัครได้ที่ ห้องปฏิบัติการ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 เวลา10.00-16.00 น. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมจดหมายเล่าประวัติตนเองว่าทำไมจึงสนใจมาฝึกงาน มีประสบการณ์อะไรบ้าง หลักฐานรูปถ่ายปัจจุบัน 2 นิ้ว 2รูป และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และต้องเข้ารีบการสัมภาษณ์ในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ผู้ผ่านการฝึกงานจะได้รับการพิจารณาเข้าทำงานทันที

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา