คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมัครเรียนนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษรุ่นที่ 11

32478931_1857459327609455_7376109712401498112_n

สมัครเรียนนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษรุ่นที่ 11
เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-22 มิถุนายน 2561 สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 คณะสื่อสารมวลชน
ค่าใช้จ่ายในวันที่สมัครเรียน
กลุ่มเรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์
= 22,900 บาท
กลุ่มเรียนจันทร์-พฤหัสบดี
= 24,500 บาท
(นักศึกษาที่จะเทียบโอนต้องติดต่อโครงการฯก่อนถึงจะทราบค่าใช้จ่าย)
เอกสารในการสมัคร ดังนี้
1. สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5 ฉบับ
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
5. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา