คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันฝึกซ้อมและวันพระราชทานปริญญาบัตรของคณะสื่อสารมวลชน

graduation63

สำหรับวันซ้อมและวันพิธี มีรายละเอียดดังนี้
ซ้อมย่อย : 24 มกราคม 2563 ห้อง 321 อาคารสุโขทัย (คาบเช้า)

รายงานตัวเวลา 8.30 น. ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 321

กิจกรรมในวันซ้อมย่อย

– ฝึกซ้อมบนเวที
– กิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์

ซ้อมใหญ่ : 31 มกราคม 2563 หอประชุมพ่อขุนราคำแหงมหาราช
ให้นักศึกษามาถึงเวลา 8.00 น. ณ อาคาร KLB
– มีการถ่ายภาพหมู่ หลังซ้อมเวลาประมาณ 15.00 น.
วันพิธี : 7 กุมภาพันธ์ 2563 (คาบบ่าย) หอประชุมพ่อขุนราคำแหงมหาราช
– ให้นักศึกษามาถึงเวลา 8.00 น. ณ อาคาร KLB

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา