คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ให้นักศึกษาเข้ามาดำเนินการแจ้งจบ ภาค1/62, 2/62 ที่คณะได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. เป็นต้นไป

232023

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับบริการภายในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งในส่วนการให้บริการของคณะ กำหนดให้นักศึกษาที่มาดำเนินการได้ เฉพาะการแจ้งจบ มีรายละเอียดดังนี้
– นักศึกษาที่ต้องการแจ้งจบ ภาค 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้มาดำเนินการ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

งานบริการการศึกษา

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา