คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง ภาค 1/ 2563

ประกาศ template ปฏิทิน 163

ภาค 1 / 2563

    4 ส.ค. – 16 พ.ย. 2563  บรรยายในชั้นเรียน
   10 ส.ค. – 20 ส.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2563 ทางไปรษณีย์
   17 ส.ค. – 26 ส.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2563 ทาง Internet และ application
   27 ส.ค. – 30 ต.ค. 2563 ลงทะเบียนสอบ e-Testing
   1 ก.ย. – 10 พ.ย. 2563 สอบ e-Testing รายละเอียดการสอบดูภามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์
   1 ก.ย. – 3 ก.ย. 2563 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2562 ทาง Internet และ application
   14 ก.ย. – 18 ก.ย. 2563 บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 1/2563 ทาง Internet
   30 ก.ย. 2563 เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)
   1 ต.ค. – 6 ต.ค. 2563 สอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2562
   17 พ.ย. 2563 เตรียมสอบไล่ (งดบรรยาย)
   18 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2563 สอบไล่ภาค 1/2563
   2 ธ.ค. 2563 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา