คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 1/2563

ประกาศ template ปฏิทิน 163 ภูมิภาค

ภาค 1/2563

 

  3 ส.ค. – 7 ส.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2563 ทาง Internet และ Application
  17 ส.ค.  – 23 พ.ย. 2563 บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
 22 ส.ค.  – 29 พ.ย. 2563 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ
(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
  8 ก.ย. – 10 ก.ย. 2563  ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2562 ทาง Internet และ Application
  1 ต.ค.  – 12 ต.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์
  27 ต.ค. – 30 ต.ค. 2563 บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 1/2563
ทาง Internet
  10 ต.ค.  – 11 ต.ค. 2563

17 ต.ค.  – 18 ต.ค. 2563

 วันสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2562
 12 ธ.ค. – 13 ธ.ค. 2563

19 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2563

วันสอบไล่ของ ภาค 1/2563
 21 ธ.ค. 2563 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา