คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน คว้าที่ 3 ประกวดหนังสั้น “มูลนิธิโรคหัวใจฯ” พร้อมมอบเงินรางวัลทั้งหมดให้มูลนิธิฯ

111

ทีมดวงจันทร์สามสีจากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง คว้ารางวัลอันดับ 3 ประกวดหนังสั้น จากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และร่วมบริจาคเงินรางวัลที่ได้รับ 10,000 บาทให้กับมูลนิธิเพื่อทำประโยชน์ต่อไป

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “จันทร์เจ้า” ผลงานของ ทีมดวงจันทร์สามสี นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง คว้ารางวัลที่ 3 การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “คืนหัวใจ ให้ชีวิต” ได้รับโล่เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา 2-3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ จัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทุนทรัพย์และร่วมแรงร่วมใจในกุศลเจตนาของมูลนิธิฯ โอกาสนี้ ทีมดวงจันทร์สามสี ม.รามคำแหง ได้ร่วมบริจาคเงินสบทบ โดยส่งมอบเงินรางวัลคืนแก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นเงิน 10,000 บาท

สำหรับสมาชิกทีมดวงจันทร์สามสี ได้แก่
น.ส. เพ็ญรวี ครุพานิช รหัส 5854502464
นาย ชานนท์ ชุมนุมพร้อม รหัส 5906015317
นาย ณราวุฒิ คำวงศ์ รหัส 5954010798
น.ส. ตุลยา แสงสุวรรณ์ รหัส 6003011852
นาย นนวัตร์ อาจวีรัชต์ภูกุล รหัส 6104010480
น.ส. สุภัทราวดี​ ภู่เจริญยศ​ รหัส 6254001578

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์วิชชุตา มังคะลี และ
อาจารย์บัณฑิต สัตย์เพริศพราย

ทั้งนี้ รางวัลที่ 1 ได้แก่ (ไม่มีผู้ได้รับรางวัล) รางวัลที่ 2 ได้แก่ (ไม่มีผู้ได้รับรางวัล) รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่องจันทร์เจ้า ทีมดวงจันทร์สามสี และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ เรื่องพ่อของหนู ทีมหัวใจผมเดาะ และ เรื่องคืนหัวใจ..ให้ชีวิต ทีมYANHWANG

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา