คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชนมอบทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2563

พิธีมอบทุนแสงชัย-63-๒๐๐๙๑๑-39

 

.คณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงมอบทุนการศึกษา แสงชัยสุนทรวัฒน์ ประจำปี 2563 แก่นักศึกษาจำนวน 10 ทุน

วันนี้ (11 ก.ย. 2563) อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนจำนวน 10 ทุน

ทั้งนี้มี ผศ. วันดี ชวดนุช รองคณบดีฝ่ายบริหารและ ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมงานดด้วย

โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีนี้ได้แก่

1. นางสาวณัฐกานต์ สะเอียบคง

2. นางสาวรัตติกาล พลนามอินทร์

3. นางสาววัสราภรณ์ รุ่งเรือง

4. นางสาวณิชขา หล้าทองอินทร์

5. นางสาวณิขาภา หล้าองอินทร์

6. นายธนา เด่นอำไพ

7. นางสาวขุติมา ห้วยทราย

8. นางสาวสุภัทราวดี ภู่เจริญยศ

9. นายชานนท์ ชุมนุมพร้อม

10. นายนนวัตร์ อาจวีรัสต์ภูกุล

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา