คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักศึกษาสื่อสารมวลชนร่วมกิจกรรม Fake News Fighter

1607085138685

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Fake News Fighter ฝึกคิดเป็น fact-checker

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Fake News Fighterซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)

โดยเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา ทางโครงการได้ให้นักศึกษาได้นำเสนอคลิปข่าวเพื่อแก้ข่าวปลอม โดยนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เลือกทำในประเด็น “การวางโทรศัพท์ไว้ข้างศรีษะขณะหลับทำให้เกิดมะเร็งสมอง”  ซึ่งทางโครงการให้ค่าตอบแทนในการผลิตคลิปเพื่อนำเสนอทีมละ 5,000 บาท

โดยก่อนหน้านี้ นักศึกษาที่เข้าอบรมได้เรียนรู้เรื่องของกระบวนการตรวจสอบข่าวปลอม วิธีการเรียนรู้การตรวจสอบข่าวในฐานะของ Fact-checker โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจาก 12 มหาวิทยาลัย ไปแล้วเมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียน เซ็นทาร่า วอเตอร์เกท

เมื่อจบโครงการทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของการทำงานเป็นทีม การแบ่งงานตามความถนัด การทำงานตามความรับผิดชอบของตัวเอง ในส่วนประเด็นการเล่าเรื่อง นักศึกษาสามารถ คิด วิเคราะห์ และมีวิจารณญาณมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ก่อนจะตัดสินใจเชื่อว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมกระบวนการคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการนำเสนอเมื่อจบการศึกษาและต้องไปอยู่ในองค์กรสื่อในอนาคต

โดยนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมได้แก่

1. น.ส ภัทร์นรินท์ ไชยชิต
2. นายปรัชญา บูรณศิริศักดิ์
3. น.ส. ลดาวัณย์ แซ่อึ้ง
4. น.ส.ภัสสร สุขมงคล
5. น.ส.สุธิดา วัฒนะมงคล
6. น.ส.สุชาดา ขวัญจันทร์

มี อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา