คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ

Banner

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ 
ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานทำโครงงานและ การสัมมนา ตามกำหนดการด้านล่างนี้
ประกาศ ?????????? รมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ทำโค ?????????? รสัมมนา

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา