คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการ RU Plearn เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสังคม

4827229 2

โครงการ RU Plearn เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแล้ว!

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การสื่อสารประเด็นทางสังคม หรือ RU Plearn (Play & Learn) เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการวิทยุอินเทอร์เน็ต (RU Easy Radio) เดิม
เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการฝึกประสบการณ์การสร้างสรรค์สื่อสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย (Multi-Platform Media)

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมในด้านต่าง ๆ รวมถึงประเด็นทางสังคมที่ตนเองสนใจ ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การสื่อสารผ่านเสียง (Audio Content) ผ่านการผลิตวิทยุออนไลน์ และสื่อเสียงพอดแคสต์ (Podcast) การสื่อสารผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหว (Video Content) โดยเนื้อหาที่ผลิตจะนำไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มวิดีโอหลากหลายช่องทาง รวมไปถึงการสื่อสารผ่านตัวอักษร (Text Content) ผ่านสื่อเว็บบล็อก เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น
โดยภายใต้โครงการจะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งการผลิตเนื้อหาทั้งแบบวิดีโอ และการผลิตเนื้อหาด้านเสียง จากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อออนไลน์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ และนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อไปตลอดทั้งปี

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครผ่านระบบ google form ได้ที่ https://forms.gle/QLWEB1EonsdEGV5aA

หรือดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3qt5jt0
และส่งมาตามที่อยู่คณะสื่อสารมวลชนที่แนบท้ายไว้ในใบสมัคร

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมของทางคณะ