คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรยายสรุปออนไลน์ก่อนสอบภาค 2/63

ประกาศบรรยาย

คณะสื่อสารมวลชนจัดบรรยายสรุปออนไลน์เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสอบ 2/63 ผ่านกลุ่ม Facebook ในวันที่ 16 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ทางคณะสื่อสารมวลชนจึงจัดการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสอบปลายภาค 2/63 ผ่านระบบออนไลน์
โดยให้นักศึกษาสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มการบรรยายหรือคลิก https://www.facebook.com/groups/725663831427116 แล้วกด “เข้าร่วมกลุ่ม” จากนั้นให้นักศึกษาส่งภาพบัตรนักศึกษาและใบเสร็จลงทะเบียนภาค 2/63 มาที่เพจ สโมสรนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้ทางผู้ดูแลตรวจสอบและอนุมัติ

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา