คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทดสอบภาษาอังกฤษ กับ บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด

20121103163634[1]

บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด
ผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการทดสอบและฝึกฝนภาษาอังกฤษแห่งแรกของไทยในชื่อEOL Systemหรือระบบ
EOLเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับคนไทยรองรับความเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจ
AECและระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก EEC จะจัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 8
ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมทดสอบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง ผ่าน www.EngTest.net ณ
ทุกจุดที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านภาษาอังกฤษในแวดวงการศึกษา
ให้คนไทยรู้ถึงขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
อีกทั่งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเพื่อสอบข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆ
โดยเสียค่าสมัครทดสอบเพียงคนละ 200 บาท
และหากหน่วยงานรวบรวมสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการการทดสอบตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
พร้อมส่งใบแจ้งความจำนง – รายชื่อและโอนเงินไปยังบริษัท ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
จะได้รับสิทธิพิเศษลดค่าสมัครเหลือเพียงคน 150 บาท
การสมัครสอบ ผู้สนใจทดสอบสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
– สมัครโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่าน www.EngTest.net
– สมัครผ่านสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือตัวแทนหน่วยงาน / องค์กรทุกรูปแบบ โดยแจ้งชื่อ
นามสกุล ภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมเงินค่าสมัคร ให้กับตัวแทนของสถาบัน / องค์กร
– หน่วยงานใดสนใจให้สมาชิกเข้าร่วมการทดสอบ แบบหมู่คณะตั้งแต่20 คนขึ้นไป
จะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดค่าสมัครเหลือเพียงคนละ 150 บาท
กรุณาแจ้งจำนวนผู้สนใจและรายชื่อพร้อมโอนเงินผ่านบัญชี บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด โดยตรง
การชำระค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมโอนเงิน) และต้องชำระเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน
2561 เป็นวันสุดท้าย โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด
– ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขาภิบาล 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 1565294509
– ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขาภิบาล3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 1950109097

– ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาย่อยท็อป สุขาภิบาล 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 2682061733
– ธนาคารกสิกรไทย สาขาเพียวเพลส รามคำแหง 110 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 9942108734
หลังโอนเงินค่าสมัครสอบแล้วผู้สมัครจะต้องส่งสำเนาใบโอนเงินมาทาง Fax 02-1708726 หรือทาง Email
engtest_eol@hotmail.com หรือไปรษณีย์ถึงบริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด
เลขที่ 193/56 กัสโต้แกรนด์ รามคำแหง ถนนราษฎร์พัฒนา แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
วันและเวลาสอบ
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด จะจัดให้มีการทดสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 สามารถ Login
เข้าสอบได้ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นที่เวลา 00.01 น. และสิ้นสุด เวลา 23.59 น. โดยให้ผู้สอบปฏิบัติ ดังนี้
– ผู้สอบทุกคนต้องมั่นใจก่อนการ Login ว่าตนเองมีเวลาว่างพอในการทำแบบทดสอบ
ต่อเนื่องนานประมาณ 100 นาที และควรจะทำแบบทดสอบพียงลำพัง เพื่อให้ได้ผลการสอบที่เป็นจริง
– Login รหัสประจำตัวสอบผ่านหน้าเว็บไซด์ www.EngTest.net ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ในระหว่างเวลา
00.01 น. ถึงเวลา 23.59 น. (ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561)
– ใช้ Google Chrome เป็น Browser ในการทำแบบทดสอบ
– ระบบอินเตอร์เน็ตควรมีความเสถียรดีเยี่ยมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดขัดในระหว่างการสอบ

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา