คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง รับสมัคร นศ.ใหม่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ภาค 2/2565

2-65-web

คณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง รับสมัคร นศ.ใหม่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ภาค 2/2565
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ภาค 2 ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะส่วนกลาง)
สมัครทางไปรษณีย์>>บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2565
สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://iregis2.ru.ac.th
>>บัดนี้ – 21 พฤศจิกายน 2565
สมัครด้วยตนเอง>>18 – 21 พฤศจิกายน 2565 (ทุกวัน)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร. (หัวหมาก

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา