คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อธิการบดี ม.รามฯ เปิดงานประชุมวิชาการหนังอาเซียน

RAFF2018-180919-00151

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ทั้งนี้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรุงเทพฯ (19 ก.ย.) – ผศ.ดร. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ในหัวข้อ  “ผู้หญิงในอาเซียน” โดยมีรองอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมงานในครั้งนี้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า อาเซียนรวมตัวกันมานานพอสมควร มีความตื่นเต้นขึ้น ๆ ลง ๆ จากสถานการณ์ทางการเมือง ถึงวันนี้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ก็ยังเห็นได้ว่ายังปีอุปสรรคในหลายเรื่องโดยเฉพาะอุปสรรคในเชิงวัฒนธรรมในการนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะสื่อสารมวลชน ที่เป็นคนจัดงานนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะในประเด็น “ผู้หญิงในอาเซียน” ทั้งนี้การที่คณะสื่อสารมวลชนได้เชิญวิทยากรมีศึกษาเรื่องนี้โดยตรง คือ ในประเด็นผู้หญิงในภาพยนตร์ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และมหาวิทยาลัยรามคำแหงยินดีที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง

“แนวคิดหลักของ เทศกาลและการประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน
ครั้งที่ 3 หรือ RAFF 2018 ว่าด้วยเรื่อง “ผู้หญิงในอาเซียน” เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นบทบาทของผู้หญิงอาเซียนในแง่มุมต่างๆ ซึ่งจะช่วยต่อยอดการเรียนรู้ในเรื่องสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนาในประเทศอาเซียนต่อไป พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมอบรางวัลเกียรติยศ ให้กับ คุณพิมพ์ผกา โตวิระ ในฐานะ ผู้กำกับหญิงที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยและคว้ารางวัลมากมายจากเทศกาลหนังทั่วโลก จากภาพยนตร์ “มหาสมุทร และสุสาน” ซึ่งจะเป็นภาพยนตร์ที่ฉายในพิธีเปิดงานปีนี้” อธิการบดี กล่าว

ทั้งนี้อธิการบดีได้เซ็นชื่อบนแผ่นโปสเตอร์เทศกาลหนังอาเซียนเพื่อร่วมเปิดงานงานประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน

โดยในช่วงปาฐกถาพิเศษ  อาจารย์อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักวิชาการอิสระ ได้นำเสนอในประเด็น “บทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์อาเซียน”

รวมถึงการนำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับภาพยนตร์อาเซียน 6 เรื่อง ได้แก่
 
– หัวข้ออาเซียนสำเนียงไทย โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ ชูมงคล มหาวิทยาลัยรังสิต
 
– หัวข้อเน็ตไอดอลกับมุมมองวัฒนธรรมศึกษา โดยอาจารย์จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 
– หัวข้อปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อการเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน โดยอาจารย์อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
– หัวข้อสตรีบนวิถีแผ่นฟิล์ม: การศึกษาผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๖๐ โดยคุณโชติอนันต์ เกษมวงศ์หงส์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณวัชรพล มาลัยวงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
– หัวข้อเปิดปูมหนังกลางแปลงไทย : บนเส้นทางจากอดีตสู่ยุคดิจิทัล โดยรศ.ฐาปะนะ วงษ์สาทิตศาสตร์ และคุณพรพจน์ ยิ้มเจริญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
– หัวข้อการศึกษาการผลิตและเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ ในฐานะกรณีศึกษาภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ โดยคุณนิมิตร คินันติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เทศกาลและการประชุมนานาชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 หรือ RAFF 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561 ที่อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำหรับงานในปีที่ 3 นี้ คณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน และ คณะสื่อสารมวลชนยังคงยึดมั่นในการใช้ภาพยนตร์ เป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย จริงใจ และงดงามซึ่งเชื่อมต่อพวกเราชาวอาเซียนเข้าไว้ด้วยกันโดยจัดเทศกาลและการประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน หรือ RAFF ขึ้นอีกครั้งภายใต้แนวคิด “ผู้หญิงในอาเซียน” พร้อมทั้งเชิญผู้สร้าง ผู้กำกับภาพยนตร์และนักแสดงจากวงการภาพยนตร์อาเซียนร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา อาทิ  Vilouna Phetmany นักแสดงชื่อดังจาก สปป.ลาว และ Nick Ray โปรดิวเซอร์หนังชาวอังกฤษ ที่คร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์กัมพูชา” สำหรับเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 หรือ RAFF 2018 จัดฉายภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิง หรือถูกถ่ายทอดโดยผู้หญิง 6 เรื่อง จาก 6 ประเทศ อาทิ BARBER’S TALE จาก ฟิลิปปินส์ , MUALLAF จาก มาเลเซีย , DEAREST SISTER หรือ น้องฮัก จากสปป.ลาว และ มหาสมุทรและสุสาน จากประเทศไทย ฯลฯ โดยภาพยนตร์ทุกเรื่องมีบทบรรยายภาษาไทย

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา