คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการศึกษาศิลปะภาพยนตร์กับวัฒนธรรมไทย ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

10.IMG-0901

โครงการศึกษาศิลปะภาพยนตร์กับวัฒนธรรมไทย ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ณ หอภาพยนตร์ ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

โครงการนี้ได้นำนักศึกษาในรายวิชา MCS1460 (ภาพยนตร์เบื้องต้น) รวมไปถึงอาจารย์ของคณะสื่อสารมวลชน ไปศึกษาดูงาน ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 30 มกราคม 2561  ซึ่งหอภาพยนตร์นับว่าเป็นแหล่งเก็บข้อมูลภาพยนตร์ของไทยมาตั้งแต่การใช้ฟิล์ม รวมถึงในส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่ได้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของภาพยนตร์ในแต่ละยุค แต่ละสมัย รวมถึงวัฒนธรรมผ่านการชมภาพยนตร์
ในกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา MCS1460 ภาพยนตร์เบื้องต้นได้ทราบถึงประวัติของศิลปะภาพยนตร์ไทย และวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน หรือเห็นมาแล้วแต่เพียงแค่ผ่านตัวหนังสือในบทเรียนเท่านั้น แต่ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสชมภาพยนตร์เรื่องแรกของไทย ผ่านแผ่นฟิล์มจริง ได้เข้าชมห้องภาพยนตร์จำลอง ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ในยุคก่อน ตั่งแต่ยุคเก้าอี้ไม้เป็นต้น รวมถึงศิลปะการพากย์เสียงสดที่ใช้กันในหนังกลางแปลง

ภายหลังการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกจากนักศึกษาจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินแล้ว ยังได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย รวมถึงได้เห็นถึงความสำคัญของรายวิชาภาพยนตร์เบื้องต้นที่มิใช่แค่เรียนรู้ผ่านตัวหนังสือเท่านั้น ยังสามารถเรียนรู้สิ่งที่จับต้องได้อีกด้วย

 

 

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา