คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2562

20190815-175018

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษามูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้แก่นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกสื่อสารมวลชน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา