คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นารา เทพนุภา นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน

1-21

“จะเรียนอย่างไรให้มีเวลาทำงานไปด้วย เอาไปต่อยอดงานอย่างอื่นได้
นาราจึงเลือกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งตอบโจทย์นารา ที่สุด”

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา