คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์

MCRU-Future-Image

จำนวน  2 อัตรา

อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน 19,500 บาท

วิธีการรับสมัครงาน
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถ Downlondใบสมัครที่เว็บไซต์
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 2

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา