คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

MCRU-Future-Image

จำนวน  ไม่ระบุ

เงินเดือน :ไม่ระบุ บาท

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :คลองเตย , วัฒนา

 

จังหวัด :กรุงเทพมหานคร

 

เขต : คลองเตย, วัฒนา
ติดต่อ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 โซนซี ชั้น 4
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย แขวงคลองเตย ปทุมธานี 10110

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา