คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงพยาบาลยันฮี

20121103163634[1]

รับสมัครงานตำแหน่ง  ผลิตสื่อมัลติมีเดีย

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ :

-. ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

-. ไม่มีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ด้านสื่อมัลติมีเดีย อย่างน้อย 1 ปี

-. เทคนิคการถ่ายวีดีโอ การใช้อุปกรณ์ โปรแกรมและเทคนิคการตัดต่อวีดีโอ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

– ปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา และตามอำนาจหน้าที่ของแผนกผลิตสื่อโฆษณา Online และ Offline

-ผลิตสื่อมัลติมีเดียทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การถ่ายบันทึกภาพ VOD การตัดต่อ การ SAVE เพื่อรองรับงานตามแผน

–ประชาสัมพันธ์ของฝ่ายการตลาด และการถ่ายบันทึกการอบรมวิชาการ การรักษา และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานอื่นๆ การรักษาต่างๆ ตามที่รับมอบหมาย

-สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ขององค์กรทุกประเภทให้สอดคล้องตามความจำเป็นของงานในแต่ละประเภท

-สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้กับหัวหน้าแผนก

สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

02-879-0300, 02-435-7545หรือ 1723

info@yanhee.co.th

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา