คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Content Creator

MCRU-Future-Image

สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : ตามวุฒิประสบการณ์และโครงสร้างขององค์กร

จำนวน : 1 อัตรา

ติดต่อ
คุณดาวรรณ สดสร้อย
โรงเรียนเพลินพัฒนา
33/39-40 หมู่ 17 ถนนสวนผัก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-885-2671-5 ต่อ 510, 511
แฟกซ์ : 02-885-2671-5 ต่อ 502, 525
เว็บไซต์ : http://www.plearnpattana.com

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา