คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ International FISU Volunteer Programme

20121103163634[1]
2243 (1) วันที่ 16 พ.ย. 64-0001

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมของทางคณะ