คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสดออนไลน์ (ลูกจ้างโครงการ)

20121103163634[1]

จำนวน 2 อัตรา

วิธีการสมัคร

– สมัครด้วยตนเอง (เวลา 09.00 – 18.00 น. ในวันทำการ) ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210(ติดกับสโมสรตำรวจ) ติดต่อ สำนักทรัพยากรมนุษย์ อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 – สมัครทางอีเมล ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทาง www.thaipbs.or.th และนำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมลด้านล่าง โดยระบุ Subject ว่า “สมัครงานตำแหน่ง………….. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร” หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง
ติดต่อ

คุณนพัช สุภาปกรณ์
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-790-2785
อีเมล : jobthaipbs_16@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.thaipbs.or.th/home

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา