คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UMAP COIL Honours program

20121103163634[1]

โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาออนไลน์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย ผุ้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://umap.org/programs/umap-coil-program-list/#program-contents

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://bit.ly/3gBtqlu

ขอให้ผู้สนใจสมัครไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chontichaohec@gmail.com

ภายในวันที่ 1 ก.ค. 2564 มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 0899890230

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา