คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สี ระบบความคมชัดสูง 1 ชุด

20121103163634[1]

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา