คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดเช่าระบบฉายภาพยนตร์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

20121103163634[1]

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา