คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปีการศึกษาค.ศ.2022/2023

20121103163634[1]

รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ค.ศ.2022/2023 สำหรับนักศึกษา บุคลากร และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา และสถาบัน/หน่วยงานวิจัยในสาขาต่างๆเพื่อไปศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย ดังนี้

Adobe Scan 22 พ.ย. 2021 ทุนออสเตรีย

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา