ลดค่าหน่วยกิตร้อยละ 40 ภาค 1/63 ให้กับนักศึกษา ป.ตรี และนักศึกษาสมัครใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงปรับลดค่าหน …