“เฟียต-ชนม์ชนิน” บัณฑิตเกียรตินิยมคณะสื่อสารมวลชน จบพรีดีกรีด้วยอายุ 19 ปี

  “ชนม์ชนิน พานทอง” หรือ เฟียต บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 ที่เพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ด้วยวัยเพียง 19 ปีด้วยการเรียนระบบ Pre-degree ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เธอจึงถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชนม์ชนิน พานทอง หรือ “เฟียต” นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน บอกว่าการเรียนที่ม.รามคำแหงสร้างประสบการณ์และเปิดโอกาสให้ค้นหาความถนัดของตนเอง พร้อมกับมอบความรู้ทางการศึกษาให้ได้ต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆโดยเริ่มเรียนในม.รามคำแหงด้วยระบบ Pre-degree สามารถเก็บหน่วยกิตระหว่างเรียนได้ถึง 111 หน่วยกิต ทำให้เมื่อเทียบโอนเข้าเป็นนักศึกษาปกติ เรียนต่ออีกเพียงหนึ่งปีก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรี …

คณะสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1/62 คณะสื่อสารมวลชน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการสื่อสารที่หลากหลายและครอบคลุม ทั้งสื่อหลักและสื่อออนไลน์  ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปปฎิบัติงานได้จริง  และพร้อมดึงศักยภาพและเติมความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติที่พร้อมถ่ายทอดความรู้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาค 1/2562 สามารถสมัครได้ที่สาขาหัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ทั่วประเทศ >> สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน และ 28 มิถุนายน …

คณะสื่อสารมวลชน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2562 จำหน่ายใบสมัคร – วันที่ 6 พ.ค. – 8 ก.ค.  2562 (เว้นวันหยุดราชการ) วันรับสมัคร – วันนี้ – 8 ก.ค.  2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) กลุ่มเรียน กลุ่ม 1 วันจันทร์ – …