คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข” ปี 2562

  อาจารย์และนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดงาน “งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข” เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมปฏิญาณตนงดดื่มสุราเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ กิจกรรมในครั้งนี้มี ผศ.ดร.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธี ซึ่งคณะสื่อสารมวลชนได้ขึ้นรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ จากอธิการบดี นำโดย ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาติ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และรักษาการคณบดีคณะสื่อสารมวลชน และตัวแทนอาจารย์ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาของคณะสื่อสารมวลชน เข้าร่วมงานด้วย หลังจากนั้น อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมประกาศเจตนารมย์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” และเปิดป้ายรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา    

อธิการบดี ม.รามฯ เปิดงานประชุมวิชาการหนังอาเซียน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ทั้งนี้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ (19 ก.ย.) – ผศ.ดร. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ในหัวข้อ  “ผู้หญิงในอาเซียน” โดยมีรองอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมงานในครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า อาเซียนรวมตัวกันมานานพอสมควร มีความตื่นเต้นขึ้น ๆ ลง ๆ จากสถานการณ์ทางการเมือง ถึงวันนี้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ก็ยังเห็นได้ว่ายังปีอุปสรรคในหลายเรื่องโดยเฉพาะอุปสรรคในเชิงวัฒนธรรมในการนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะสื่อสารมวลชน ที่เป็นคนจัดงานนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะในประเด็น “ผู้หญิงในอาเซียน” ทั้งนี้การที่คณะสื่อสารมวลชนได้เชิญวิทยากรมีศึกษาเรื่องนี้โดยตรง คือ ในประเด็นผู้หญิงในภาพยนตร์ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และมหาวิทยาลัยรามคำแหงยินดีที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง “แนวคิดหลักของ เทศกาลและการประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 หรือ RAFF 2018 ว่าด้วยเรื่อง “ผู้หญิงในอาเซียน” เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นบทบาทของผู้หญิงอาเซียนในแง่มุมต่างๆ ซึ่งจะช่วยต่อยอดการเรียนรู้ในเรื่องสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนาในประเทศอาเซียนต่อไป พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมอบรางวัลเกียรติยศ ให้กับ คุณพิมพ์ผกา โตวิระ […]