คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

“เฟียต-ชนม์ชนิน” บัณฑิตเกียรตินิยมคณะสื่อสารมวลชน จบพรีดีกรีด้วยอายุ 19 ปี

  “ชนม์ชนิน พานทอง” หรือ เฟียต บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 ที่เพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ด้วยวัยเพียง 19 ปีด้วยการเรียนระบบ Pre-degree ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เธอจึงถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชนม์ชนิน พานทอง หรือ “เฟียต” นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน บอกว่าการเรียนที่ม.รามคำแหงสร้างประสบการณ์และเปิดโอกาสให้ค้นหาความถนัดของตนเอง พร้อมกับมอบความรู้ทางการศึกษาให้ได้ต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆโดยเริ่มเรียนในม.รามคำแหงด้วยระบบ Pre-degree สามารถเก็บหน่วยกิตระหว่างเรียนได้ถึง 111 หน่วยกิต ทำให้เมื่อเทียบโอนเข้าเป็นนักศึกษาปกติ เรียนต่ออีกเพียงหนึ่งปีก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมกับคว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 ติดมือไปด้วย “การเรียนในม.รามคำแหง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือช่วงเรียน Pre-degree ต้องใส่ใจทั้งการเรียนในชั้นเรียนม.ปลายและการสอบในม.รามคำแหง แต่ถึงอย่างนั้นเฟียตก็มีตารางสำหรับเตรียมตัวสอบ คือการดูสื่อการสอนออนไลน์ของม.รามคำแหงวันละ 3 เทป เฉลี่ยวิชาละ 4 วัน จะแล้วเสร็จทุกวิชาที่ลงต่อเทอมก็ประมาณ 1 เดือน แม้จะหนักไปบ้างแต่ก็ผ่านมาด้วยดี อีกส่วนคือการเรียนระบบปกติ ได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาและได้เข้ามานั่งเรียนกับอาจารย์ผู้สอน ทำความเข้าใจในบทเรียนพร้อมกับทำสรุปเป็นแผนผังความคิดขึ้นมา ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นและไม่ต้องนั่งอ่านหนังสือทั้งเล่ม”  […]