คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

‘พิมพกา โตวิระ’ รับรางวัลเกียรติยศ RAFF ที่ ม.รามฯ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมอบรางวัลเกียรติยศ 2018 RAFF Award ให้กับคุณพิมพกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ในฐานะผู้กำกับหญิงที่สร้างชื่อเสียงแก่วงการภาพยนตร์อาเซียน ในวันเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ – วานนี้ (19 ก.ย.) คณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนได้มีมติมอบรางวัล RAFF Award ให้กับคุณพิมพกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย โดยมีคุณบัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เป็นผู้อ่านคำประกาศเกียรติคุณ  และมอบรางวัลในครั้งนี้ โดยคุณพิมพกาได้กล่าวหลังจากรับมอบรางวัลว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณ ตัวเองไม่ได้คาดหวังกับรางวัล นอกเหนือจากการได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ ก็คือรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ต่อไปอาจจะมีผุ้ทำงานแล้วได้รับสิ่งนี้แบบนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป” นอกจากนี้ คุณพิมพกา ยังไม่ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษก่อนเริ่มงานเทศกาลหนังอาเซียนว่า ขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้จัดงาน RU ASEAN Film Festival ค่อนข้างซาบซึ้ง โดยคุณพิมพกาเริ่มต้นด้วยการเล่าถึงการเรียนและการฝึกงานในวงการภาพยนตร์ว่าผู้หญิงในอุสาหกรรมนี้ยังไม่ได้รับกทรยอมรับมากนักในยุคเมื่อ 30 ปีที่แล้ว “ตนเองเริ่มจากการดูหนัง ชอบดูหนัง เป็นส่วนหนึ่งของการทำภาพยนตร์ ตอนเรียนที่ธรรมศาสตร์ ก็มีความแตกต่างระหว่างผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ได้เอามาคิด เราก็ทำหนังเหมือนเพื่อนผู้ชายทำ พอเริ่มทำภาพยนตร์ มีความรู้สึกว่า ผู้หญิงดูยากเย็น อย่างตอนทำงานกลุ่ม ก็จะเลือกผู้ชายเป็นผู้กำกับ […]

เปิดเทศกาลหนังอาเซียนครั้งที่ 3 อย่างเป็นทางการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนครั้งที่ 3 อย่างเป็นทางการ กรุงเทพ – วานนี้ (19 ก.ย.) ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 หรือ The 3rd RU ASEAN Film Festival (RAFF 2018) ภายใต้แนวคิด “ASEAN Women – ผู้หญิงอาเซียน” โดยรองอธิการบดีฯ กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า ปัจจุบันการเปิดรับสื่อระหว่างกันภาคในภูมิภาคอาเซียนแน้วโน้วที่สูงมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มีลักษณะเป็นสื่อบันเทิงอย่างภาพยนตร์ จนเกิดเป็นปรากฏการณ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกันอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มการหมุนเวียนเข้าฉายของภาพยนตร์ที่เป็นผลผลิตภายในภูมิภาคอาเซียนที่มากขึ้น หรือการให้ความสนใจของเหล่าผู้รับชมและนักวิจารณ์ ตลอดจนความร่วมมือในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระหว่างประเทศสมาชิกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง “ด้วยแนวโน้มและปรากฏการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน และคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ริเริ่มจัดโครงการ “เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อถ่ายทอดผลงานภาพยนตร์อาเซียนที่ได้รับรางวัลในระดับโลก ควบคู่กับการเสวนาจากนักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ด้านภาพยนตร์ ซึ่งจากการดำเนินงานทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และด้วยความสำเร็จของโครงการดังกล่าว จึงได้มีนโยบายในการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน […]