คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2562 จำหน่ายใบสมัคร – วันที่ 6 พ.ค. – 8 ก.ค.  2562 (เว้นวันหยุดราชการ) วันรับสมัคร – วันนี้ – 8 ก.ค.  2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) กลุ่มเรียน กลุ่ม 1 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 21.00 น. กลุ่ม 2 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ระยะเวลาการศึกษา เรียน 144 หน่วยกิต 8 ภาคการศึกษา (รวมภาคฤดูร้อน)   คุณวุฒิของผู้สมัครเป็นนักศึกษาในโครงการฯเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) […]